TECHNICKÁ SPECIFIKACEVŠEOBECNĚ

PŮVOD VÝROBKU ASTRON

Název Astron popisuje systém ocelových hal vyráběných z prvků, které vyrábí společnost ASTRON BUILDINGS s.r.o. / S.A. se sídlem v Přerově, ČR nebo DIEKIRCH v Lucembursku.

VÝROBKY ASTRON

Stavby Astron zahrnují všechny prvky stavební konstrukce; primární a sekundární konstrukci, střešní panely a stěnový plášť (včetně spojovacího materiálu), tepelnou izolaci ASTROTHERM a všechna příslušná lemování potřebná pro finální úpravu. K dispozici je také příslušenství jako jsou světlíkové panely, větrací hlavice, atd.

Haly Astron jsou navrhovány na míru tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům každého zákazníka. Předmětná hala je typovou halou (AZM1, 2, 3 apod.) se světlým rozpětím a kónickými sloupy. Vazníky jsou částečně kónické.
 • Ocelová linie haly ASTRON je dle definice, obálka stanovená vnějším povrchem sekundární konstrukce (v principu vaznice a paždíky).
 • Rozpětí haly ASTRON je vzdálenost mezi ocelovými liniemi bočních stěn haly.
 • Délka haly je vzdálenost mezi ocelovými liniemi čelních stěn.
 • Výška okraje střechy je vzdálenost mezi základnou sloupu a průsečíkem ocelového obrysu střechy a ocelovým obrysem boční stěny, počítáno pro hloubku vaznice 203 mm.
STATICKÉ VÝPOČTY, VÝKRESY, PROJEKČNÍ VÝPOČTY

ASTRON dodá kompletní sadu stavebních výkresů, specifických pro danou stavbu.

Všechny stavební prvky haly ASTRON jsou projektovány kvalifikovanými inženýry a vyhovují požadavkům českých norem.

Obvykle uvažovaná zatížení jsou:
 • zatížení sněhem
 • zatížení větrem
 • přídavné zatížení

SPECIFIKACE KONSTRUKCE STAVBY

TERMINOLOGIE

Primární konstrukce se skládá z konstrukčních prvků, které přenášejí vnější zatížení do základů. Zahrnuje tedy mezilehlé konstrukce, krokve, sloupy koncových stěn, zdvihací konstrukce a podpírané krokve, zavětrovací portálové konstrukce, zavětrovací tyče a všechny ostatní komponenty obvykle související s výše uvedenými elementy, např. kotevní šrouby.

Sekundární konstrukce zahrnuje prvky, které nesou střechu a opláštění stěn a které přenášejí vnější zatížení na primární konstrukci. Hlavně se jedná o paždíky a vaznice.

STABILITA

Příčná stabilita stavby je zabezpečena tuhostí hlavní konstrukce - rámu. Rámy jsou vystavěny ze svařovaných ocelových silných plechů do tvaru H. Tyto profily tvoří sloupy a krokve a skládají se ze stojinových plechů různé hloubky a tloušťky. Jednotlivé členy jsou vzájemně spojeny šrouby o vysoké pevnosti. Obvykle je pata sloupů hlavní konstrukce fixována kloubním spojením. Horní a vnitřní modulový sloup konstrukce je také řešen kloubem.

Podélná stabilita stavby je zajištěna zavětrovacím ztužením, umístěným ve střeše a stěnách, v jednom nebo několika polích v závislosti na velikosti sil vytvářených po délce stavby. Ztužení obvykle sestává z “táhel” vyrobených z ocelových tyčí, tvořících kříže, a “vzpěr” ve formě vaznic a pásů, které jsou zesíleny. Tyto mohou být ve formě ocelových trubek v případě velmi vysokých sil.

Pokud není možné z estetických důvodů osadit křížové ztužení do bočních stěn nebo vzhledem k použití stavby, je možno jej nahradit zavětrovací portálovou konstrukcí nebo fixní základnou zavětrovacích sloupů umístěných v blízkosti a spojených se sloupy hlavní konstrukce.

Stabilita konstrukce: Příruby krokví hlavní konstrukce jsou laterálně stabilizovány, vnější příruba krokví, která je sama fixována v podélném směru budovy zavětrovací výztuhou, a přítomností diafragmatického efektu účinkem střešních panelů. Vnitřní příruba je stabilizována “výztuhou příruby” ve formě úhelníků, které jsou upevněny mezi spodní přírubu a vaznici.

Stabilita koncových stěn: Jako všeobecné pravidlo platí, že konstrukce koncových stěn je provedena ze svařovaných H – profilů nebo za studena válcovaných sloupů, které nesou za studena tvarované Z krokve. Stabilita této konstrukce v její rovině je zajištěna v závislosti na velikosti sil a se zřetelem na místní stavební předpisy přepážkovým efektem panelů, tyčovým ztužením nebo fixovanou základnou zavětrovacích sloupů.

SPECIFIKACE MATERIÁLU

PRIMÁRNÍ SVAŘOVANÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Svařované prvky, které se používají hlavně pro primární konstrukce, jsou vyrobeny z oceli S355/ J2G3 a odpovídají EN 10025.

Její hlavní vlastnosti, pro tloušťky pod 16 mm jsou:
 • mez kluzu 355 N/ mm2
 • mez pevnosti 490 N/ mm2
 • protažení při přetržení: 20 % min.
Svařování těchto prvků se provádí dle DIN 4100 a 18800 část 7. Svařování žeber k přírubě se provádí automaticky svařováním obloukem pod tavidlem. Svařovací tyč a tavidlo odpovídá normě DIN 8557 ref. UPY 42 30 S2. Ruční svařování spojovacích desek, výztuh atd. se provádí dle DIN 8559 ref. SG2 M2Y 42 30.

SEKUNDÁRNÍ TVAROVANÉ KOMPONENTY

Zastudena tvarované komponenty, hlavně vaznice, paždíky a vazníky koncových stěn, jsou vyrobeny z oceli S 350 GD + Z dle normy EN 10 147, zaručená mez kluzu je 390 N/ mm2.

Profily Z mají hloubku 203 mm a tloušťku různou od 1,25 mm do 3,2 mm v závislosti na použití a zatížení jemuž musí odolávat.

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Spoje různých komponent tvořících primární konstrukci jsou provedeny z pozinkovaných vysoce pevných šroubů z oceli kvality 10. 9 dle EN 20 898 – 1, jak je popsáno v DIN 6914, 6915 a 6916. Nejčastěji se používají šrouby o průměru 20,22 a 24 mm.

Spoje nosných konstrukčních krokví (tvaru Z) s koncovými stěnami sloupů jsou provedeny šrouby M 16, z oceli kvality 10. 9 dle DIN 6914 a 6915.

Vzájemné spojení vazníků a paždíků k primární konstrukci je provedeno šrouby M 12, z oceli kvality 4.6 odpovídající EN 20898.

ZAVĚTROVÁNÍ

Ocelové tyče, které působí jako táhla zavětrování jsou vyrobeny z oceli S 355 J2G3 odpovídající EN 10025. Závity na tyčích se vyrábí válcováním. Používá se tyčí o rozměru 16.25, 21.90 a 27.55 mm pro závity M 18, M 24, M 30.

KOTEVNÍ ŠROUBY

Kotevní šrouby se vyrábí ze stejného materiálu jako výztužné tyče zavětrování o stejném průměru M 18, M 24 a M 30.

OCHRANA PROTI KOROZI

Komponenty primární konstrukce jsou očištěny tryskáním a nastříkány základním nátěrem s fosfátem zinečnatým (barva blízká RAL 7036) svařitelné kvality, nebo mají základní nátěr s oxidem železa a fosfátu zinečnatého na bázi alkydové pryskyřice. Tloušťka tohoto nátěru je min 40 mikronů.

Standardní barva je blízká RAL 7040 okenní šedi. Kotevní šrouby se dodávají bez nátěru a základního nátěru. Zavětrovací tyče jsou chráněny kovovým povlakem 40 m.

Vaznice a v profilu Z a C se vyrábí z pozinkovaného materiálu DIN 55928 část 8 a EN 10147. Množství použitého zinku je 275 g/ m2, což odpovídá tloušťce 20 m na každé straně. Ostatní komponenty sekundární konstrukce jsou vyrobeny z pozinkovaného materiálu nebo jsou chráněny vrstvou šedého nátěru v závislosti na jejich tloušťce. (Obvykle, komponenty o tloušťce 3,2 mm nebo menší jsou pozinkované).

SPECIFIKACE HALY

STĚNA PA

Ocelové profilované panely jsou vyráběné válcováním za studena. První paždík je umístěn 2,2 m od země, s následnými paždíky umístěnými v intervalech ne větších jak 1,8 m. Mezi paždíky a PA – plášť je možno umístit izolaci ASTRON (viz dále).

Na vnitřní stranu paždíku je možno fixovat vnitřní „PI“ opláštění (viz níže), čímž se získá dvojitý povrch stěny a atraktivní interiér, další ochrana izolace a lepší akustická korekce.

Hlavní vlastnosti tohoto panelu jsou:
 • kvalita oceli: S 350 GD dle EN 10 147
 • mez kluzu 350 N/ mm2
 • mez pevnosti v tahu 420 N/ mm2
 • nominální tloušťka: 0,50 mm
 • šířka modulu: 900 mm – 3 sekce po 300 mm
 • hloubka žeber: 29 mm
POVRCHOVÁ OCHRANA

Vnější plocha:
20 mic super polyester
5 mic základní nátěr
ocelové jádro s vrstvou zinku 275 g/ m2
Vnitřní plocha:
5 mic základní nátěr
5 mic epoxy.

Tato povrchová ochrana je totožná i pro vnitřní opláštění a střešní plášť za předpokladu, že není použit panel ALUZINC.

FIXACE A MONTÁŽ

Panely jsou fixovány k paždíkům ocelovými stěnami šrouby s zapuštěnými hlavami, které mají stejnou barvu jako opláštění. Montáž se provádí plynulou operací podél boční stěny s jednotlivými plechy, které se vzájemně překrývají (normálně jedním zvlněním). Panely jsou obvykle dodávány v jednotlivé délce s tou výjimkou, kdy okraj střechy přesahuje 8 m, kdy v tomto případě je vytvořeno překrytí 100 mm mezi panely na úrovni a paždíkem.

Popis stěnových šroubů: samovrtné se závitem po celé délce.
 • délka 19/ 32/ 50 mm v závislosti na tloušťce izolace
 • průměr. 6,3 mm
 • materiál: povrchově kalená uhlíkatá ocel, pozinkovaná.
VNITŘNÍ OPLÁŠTĚNÍ – PIQ

Profilovaný ocelový panel s lakovaných svitků, vyrobený válcováním za studena, zvláště používaný pro vnitřní plášť.

Hlavní vlastnosti tohoto panelu jsou:
 • kvalita oceli: S 350 GD dle EN 10 147
 • mez kluzu 350 N/ mm2
 • mez pevnosti v tahu 420 N/ mm2
 • nominální tloušťka: 0,50 mm
 • šířka modulu: 1200 mm
 • hloubka žeber: 18,5 mm
STŘEŠNÍ SYSTÉM LPR

Ocelové profilované panely jsou vyráběné válcováním za studena. Panely jsou fixovány z vnější strany a vodotěsnosti překrytí se docílí páskovým těsněním mezi panely. Hlavními vlastnostmi těchto panelů jsou:

- kvalita oceli: S 550 GD nebo S 350 GD dle EN 10 147.

Mez kluzu Mez pevnosti v tahu
S 550 GD ( 0,55 mm) 550 N/ mm2570 N/ mm2
S 350 GD ( 0,63 mm) 350 N/ mm2420 N/ mm2
- Šířka modulu: 900 m (3 modulu 300 mm), hloubka hlavního žebra: 32 mm

FIXACE A MONTÁŽ

Horizontální vzdálenost mezi vaznicemi je obvykle 1,5 m. Spád střechy se může měnit od 2 do 33 %. Střešní panely PR jsou fixovány ke každé vaznici závitořeznými šrouby vyrobenými z nerez oceli Cr/ Ni 18.8. Šrouby jsou dodávány s mírně kónickou ocelovou podložkou, na níž je navulkanizováno EPDM těsnění (EPDM = ethylen – propylen – ter polymer). EPDM je pružný materiál z trvanlivé plastické hmoty. Při utažení šroubu kovová podložka stlačí EPDM a vytvoří spolehlivé těsnění mezi upevňovací hlavou a podložkou, čímž je zaručena vodotěsnost fixace.

Popis střešních šroubů PR - samovrtné šrouby
 • délka: různá
 • průměr: 4,8 nebo 5,5 mm
 • délka šroubů: 25 m
 • průměr šroubů: 4,8 mm
 • průměr ocelové podložky: 19 mm (29 mm pro světlíky)
  14 mm pro stehovací šrouby
 • materiál: nerez ocel Cr/ Ni 18.8
K dispozici jsou dva typy páskového těsnění. První má pravoúhelníkový průřez: 2,6 x 12,5 mm. Druhý je specielní páskové těsnění s profilem mělkého kanálku, který se používá v jistých případech. Rozměry 5 x 22 mm. Toto páskové těsnění je vyrobeno z kombinace butylového polymeru a inertních látek. Na okapu je mezera mezi panelem a vaznicí utěsněna s dlouhým uzavíracím páskem z pěnové pryže o stejném profilu jako PR panel. Tento pásek je vyroben z EPDM.

ASTROTHERM – TEPELNÁ IZOLACE

Sestává se z pružné izolační rohože ze skleněných vláken, která se ručně rozprostírá přes vaznice nebo paždíky. Tato rohož se dodává s laminovaným povrchem na spodní straně a vytváří tak parotěsnou zábranu.

Pružná rohož ze skleněných vláken je laminovaná termosetovou syntetickou pryskyřicí.
 • hustota: 16 kg/ m3,
 • nominální tloušťka: 40, 50, 60, 80, 100 a 120 mm,
 • šířka: 120 cm.
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA

Hliníková fólie vyztužená rohoží ze skleněných vláken. Parotěsná fólie je je přilepena pomocí polyvinylacetátového lepidla, které obsahuje zhášecí přípravek.

ISOBLOKY

Isobloky se dodávají v různých délkách, které je možno použít pro minimalizaci tepelných mostů, které vznikají nad vaznicemi a paždíky. Isobloky se umísťují mezi izolaci a panel. Isobloky se vyrábí z vláknitých desek upravených bitumenem.
 • hustota: 270 kg/ m3,
 • tepelná vodivost: 0,067 W/ mK,
 • tloušťka: 19 mm.
PROSVĚTLOVACÍ PANEL

Polyesterový dvojitý prosvětlovací panel je vyráběn ve stejné profilaci jakou má střešní plášť.

Šířka: 900 mm
Délka : 3000 mm
Hmotnost: 11 kg
Koeficient prostupu tepla K = 3,3 W/m2°C